ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Mediatory STAT stanowią rodzinę siedmiu białek, które odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu sygnałów wewnątrz komórek. Kontrolują one główne procesy zachodzące w komórkach, związane z ich różnicowaniem się, proliferacją i śmiercią. W artykule opisano budowę i funkcję białek STAT oraz ich udział w patologii układu pokarmowego, a w szczególności w procesach zapalnych i karcynogenezie w obrębie jelita grubego. W stanach zapalnych jelit dominującą rolę wydają się odgrywać białka STAT1, STAT3 i STAT4. W przebiegu raka jelita grubego szczególną rolę odgrywają białka STAT1 i STAT3. Stwierdzono że STAT1 blokuje proliferację w liniach komórkowych raka, a zwiększona ekspresja STAT3 koreluje z wyższym stopniem zaawansowania klinicznego i zajęciem węzłów chłonnych. Przedstawione w pracy sugestie, że białka STAT mogą spełniać w raku jelita grubego analogiczne funkcje do tych, jakie opisano w innych nowotworach, powinny być poddane weryfikacji w przyszłych badaniach. Zablokowanie funkcji białek STAT otwiera nowe perspektywy terapii przeciwnowotworowej. Zestawienie dotychczasowych osiągnięć i odkryć dowodzi, że białka STAT mogą współdziałać z innym czynnikami w rozwoju raka jelita grubego. Jakkolwiek dokładna charakterystyka tych reakcji jest kwestią przyszłości.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki