ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Kinazy MAP, do których zaliczamy 3 rodziny: ERK, JNK oraz p38, stanowią wewnątrzkomórkowe ścieżki sygnalizacyjne, dzięki którym możliwy jest odbiór sygnału z receptora i biologiczna odpowiedź komórki, a ich aktywność warunkuje poprawne funkcjonowanie komórek układu immunologicznego. Kinazy MAP biorą udział w aktywacji wrodzonych mechanizmów obronnych, uczestniczą w produkcji cytokin pod wpływem sygnałów z receptorów TLR, a jednocześnie stanowią ścieżki efektorowe, dzięki którym możliwa jest odpowiedź komórki na działanie cytokin. Spośród mechanizmów odporności swoistej kinazy MAP mają kluczowe znaczenie dla różnicowania limfocytów T i B, za pośrednictwem ścieżek zależnych od aktywacji domen ITAM. Ponadto ich udział w procesach apoptozy wspomaga cytotoksyczność limfocytów T i umożliwia usuwanie komórek uszkodzonych, zakażonych lub stransformowanych. Ze względu na udział kinaz MAP w odpowiedzi immunologicznej, ich inhibitory stanowią obiecujące narzędzie terapeutyczne.
Download the article: 
Keywords pl: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki