ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Limfocyty T regulatorowe CD4+/CD25+ (TREG) odgrywają kluczową rolę w rozwoju tolerancji immunologicznej w ciąży pozwalając na rozwój obcoantygenowego płodu w łonie matki. TREG, aktywowane na skutek kontaktu z ojcowskimi antygenami przy współudziale czynników hormonalnych, regulują odpowiedź immunologiczną poprzez bezpoźredni kontakt komórka-komórka, a także przez wytwarzanie cytokin. Populacja TREG rozrasta się w trakcie ciąży, co można stwierdzić zarówno w krążeniu matczynym, jak i w doczesnej. W macicy, na styku środowiska matki i płodu TREG wraz z innymi komórkami immunokompetentnymi pobudzają ekspresję różnych regulatorowych molekuł, takich jak: TGF-b, LIF czy HO-1, tworząc specyficzne mikrośrodowisko sprzyjające tolerancji immunologicznej. Badania na modelach zwierzęcych wykazały, iż zmniejszona liczba lub upośledzona funkcja CD4+/CD25+ komórek T prowadzi do poważnych zaburzeń w procesie implantacji, sprzyja poronieniom, a także ma udział w patogenezie stanu przedrzucawkowego.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki