ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Związki tiolowe obecne w komórkach można podzielić na niskocząsteczkowe i białkowe. Grupy tiolowe białek, pochodzące od cysteiny, mogą występować jako wolne tiole, disulfidy i mieszane disulfidy w połączeniu z niskocząsteczkowymi tiolami: glutationem, cysteiną, homocysteiną i ??-glutamylocysteiną. Reakcje związane z metabolizmem tioli spełniają ważną rolę w funkcjonowaniu płytek krwi, bezjądrzastych komórek pochodzących z megakariocytów i pełniących istotną funkcję w hemostazie. Różne niskocząsteczkowe tiole (glutation, cysteina, cysteinyloglicyna, homocysteina oraz jej tiolakton) oraz zmiany potencjału redoks płytek krwi odgrywają szczególną rolę w różnych etapach aktywacji płytek krwi, ekspozycji receptorów na powierzchni komórek i transdukcji sygnałów. Ponadto, na zewnętrznej powierzchni błony płytek krwi występuje izomeraza białkowych disulfidów, która bierze udział w aktywacji płytek, w tym w aktywacji integryny??IIb?3 i w tworzeniu agregatów płytkowych. W prezentowanej pracy przeglądowej opisano działanie wybranych niskocząsteczkowych tioli (glutationu, homocysteiny i tiolaktonu homocysteiny) w płytkach krwi.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki