ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Receptor retinoidu X (RXR) jako białko nadrodziny receptorów jądrowych pełni funkcję regulatora transkrypcji genów. W momencie odkrycia RXR nie znano jeszcze jego endogennego ligandu, dlatego zaliczony został do rodziny tzw. wewnątrzkomórkowych receptorów sierocych. Działając jako przekaźnik informacji w komórce, na podstawie odebranych sygnałów pochodzących z zewnątrz, wpływa na poziom proliferacji i metabolizmu prawidłowej komórki. Mechanizmy kontroli transkrypcji genów zależne od RXR, jak i ich wpływ na procesy fizjologiczne komórki nie zostały do końca wyjaśnione, co świadczy o złożoności problemu. Poziom ekspresji RXR zmienia się podczas rozwoju procesu nowotworowego. Dlatego przywrócenie pierwotnej funkcji receptora jako głównego regulatora receptorów jądrowych (hamowanie fosforylacji, czy też zwiększenie syntezy białka p21) może stanowić skuteczną strategię sterowania wzrostem komórek rakowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki