ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 

Tkanka tłuszczowa spełnia m.in. funkcję wyspecjalizowanego narządu endokrynnego. Jest ona źródłem aktywnych biologicznie substancji o działaniu autokrynnym, parakrynnym lub endokrynnym określanych jako adipokiny. Należą do nich hormony metaboliczne, a wśród nich rezystyna. Hormon ten jest polipeptydem należącym do rodziny białek bogatych w cysteinę. Bierze udział w rozwoju insulinooporności i otyłości. Wpływa również na funkcje rozrodcze samic. Ekspresję rezystyny wykryto w licznych tkankach rozrodczych samic tj. podwzgórzu, przysadce, jajniku, jajowodzie i łożysku. Rezystyna wpływa na steroidogenezę i proliferację komórek zarówno małych jak i dużych pęcherzyków jajnikowych. Zwiększa także aktywność 17α-hydroksylazy w komórkach osłonki wewnętrznej pęcherzyka jajnikowego oraz aktywuje wewnątrzkomórkowe szlaki sygnalizacyjne.

Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki