ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W pracy przedstawiono dane doświadczalne wskazujące, że układ dopełniacza pełni ważną, niedocenianą do tej pory rolę w regulacji krwiotworzenia. Produkty aktywacji fragmentu C3 dopełniacza regulują bowiem odpowiedź wczesnych komórek hematopoetycznych na gradient SDF-1, który jest głównym czynnikiem chemotaktycznym komórek macierzystych. Układ dopełniacza aktywowany jest w szpiku kostnym zarówno podczas przygotowania mieloablacyjnego przed przeszczepieniem komórek krwiotwórczych, jak i podczas indukowanej farmakologicznie ich mobilizacji ze szpiku do krwi obwodowej. W związku z powyższym, pojawiają się nowe możliwości przyspieszenia wszczepienia komórek po transplantacji, jak i ich mobilizacji poprzez odpowiednią modulację aktywności niektórych składników dopełniacza.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki