ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Rozwój szkliwa rozpoczyna się od sekrecji organicznej macierzy, na którą składają się białka głównie z grupy amelogenin i enamelin. W trakcie dojrzewania szkliwa organiczna macierz podlega procesom proteolitycznej degradacji, a produkty jej rozpadu są sukcesywnie usuwane i zastępowane kryształami hydroksyapatytów tworzącymi pryzmaty szkliwne. Proces sekrecji oraz mineralizacji szkliwa może ulec modyfikacjom na skutek wprowadzenia jonów fluorkowych w postaci endogennej profilaktyki fluorkowej. Bardzo trudno jest określić optymalną dawkę dobową fluoru, której przekroczenie skutkuje zaburzeniami mineralizacji oraz powstawaniem fluorozy zębów. Mechanizm powstawania fluorozy jak dotąd nie został w pełni wyjaśniony, jakkolwiek istnieje coraz więcej potwierdzonych dowodów, iż jest ona efektem zaburzeń w proteolitycznej degradacji białek tworzących organiczną macierz szkliwa. W pracy omówiono najbardziej istotne białka biorące udział w procesie powstawania organicznej macierzy szkliwa oraz wpływ fluoru na metabolizm omawianych białek ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w powstawaniu zaburzeń mineralizacji szkliwa.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki