ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Kwas traumatynowy – trans-2-dodeceno-1,10-dikarboksylowy (TA) – jest syntetyzowany w tkankach rośœlin z nienasyconych kwasów tłuszczowych: linolenowego (18:3) i linolowego (18:2) w odpowiedzi na zranienie przez fitofagi lub patogeny. Kluczowymi enzymami szlaku biosyntezy TA są lipoksygenazy (LOXs) i liaza wodoronadtlenkowa (HPL). Z przeprowadzonych badań wynika, że związek ten ma właśœciwośœci stymulujące podziały komórkowe i tworzenie tkanki gojącej (kalusa) oraz wzrost zawartoœci barwników fotosyntetycznych, monosacharydów i białek w komórkach rośœlin. Molekularne mechanizmy działania TA oraz jego wpływ na procesy metaboliczne rośœlin nie zostały dotychczas poznane. Wiadomo jedynie, że indukuje on fosforylację reszt tyrozynowych białek o masach molekularnych 19, 20, 22, 26, 31, 42 i 74 kDa.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki