ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 

Mimo że komórki układu odpornościowego naciekające guz stanowią istotną składową wielokomórkowego mikrośrodowiska raka, układ odpornościowy często zawodzi w zakresie przeciwdziałania tworzeniu i progresji nowotworu. Jedną z możliwości wyjaśnienia tego paradoksu jest obecność promujących tolerancję regulatorowych komórek T (Tregs). Komórki te są odpowiedzialne za utrzymywanie tolerancji na własne antygeny. Badania z wykorzystaniem modeli mysich wykazały ich zdolność do promowania tolerancji na nowotwór. Naciekanie przez te komórki ludzkich nowotworów i ich obecność w wysiękach nowotworowych są związane z gorszym przebiegiem klinicznym różnych typów raka. Celem pracy jest omówienie komórkowych i molekularnych mechanizmów, z których udziałem Tregs wpływają na immunologiczną odpowiedź przeciwnowotworową, a także przedyskutowanie sposobów wykorzystania tych mechanizmów dla rozwoju innowacyjnych metod immunoterapii nowotworów.

Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki