FIND ARTICLE

Volume: 39
Issue: 1
Supplement:

Date of issue: 2012

- 23 pages: 3
Melanoma is one of the most aggressive human cancers. Its cells are inevitably resistant to conventional...
- 83 pages: 61

Natural killer (NK) cells are cytotoxic lymphocytes which constitute a significant element of innate...

Price: 10.00zł
- 86 pages: 63

Strigolactones, are the new regulators of plant growth and development. The first information about...

Price: 10.00zł
- 99 pages: 84

Central nervous system is in unique manner isolated from the direct influence of external environment....

Price: 0.00zł

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki