ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BIAŁKA ANGIOPOETYNOPODOBNE – ROLA FIZJOLOGICZNA I UDZIAŁ W CUKRZYCY ORAZ JEJ POWIKŁANIACH

Białka angiopoetynopodobne (ANGPTL – ang. Angiopoietin-likeproteins) należą do grupy białek posiadających zwiniętą strukturę (coileddomain) oraz domenę podobną do fibrynogenu, podobnie jak angiopoetyny. W badaniach na modelach zwierzęcych wykazano różnorodne działanie tych białek. Są one odpowiedzialne m.in. za gospodarkę lipidową i wydatkowanie energii, angiogenezę, gojenie ran, biorą udział w stanach zapalnych a także w hematopoezie. Badania w populacjach ludzkich wykazały, iż poziomy krążących we krwi białek z rodziny ANGPTL różnią się w poszczególnych populacjach, są zależne m.in.

ROLA OSI HORMON WZROSTU – INSULINOPODOBNY CZYNNIK WZROSTOWY TYPU-1 W STARZENIU SIĘ ORGANIZMU

Starzenie się to postępujący w czasie proces fizjologiczny towarzyszący procesom życiowym. Ze względu na ciągły rozwój medycyny, cywilizacji, bogacenie się społeczeństw oraz ułatwienia techniczne, problem wydłużania życia staje się bardzo istotny. Dotychczasowe badania wykazały, że oś hormon wzrostu –insulino podobny czynnik wzrostowy typu-I (ang.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki