ZNAJDŹ ARTYKUŁ

OVERVIEW OF RECENT FINDING ON THE POSSIBLE APPLICATION OF HUMAN STEM CELLS IN MEDICAL THERAPIES

Terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzących od ludzi są jedną z najbardziej obiecujących metod leczenia wielu poważnych chorób. Ich funkcjonalność opiera się na stosunkowo łatwej izolacji, dużym potencjale regeneracyjnym i zdolności do różnicowania się w komórki pochodzące ze wszystkich trzech listków zarodkowych. Transplantacje autologiczne są dobrze tolerowane i wykazują się niewielkim ryzykiem odrzucenia przeszczepu.

ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS – ORIGIN, TISSUE AND CELLULAR SPECIFICITY, AND APPLICATION IN REGENERATIVE MEDICINE

Wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie jest wciąż stosunkowo nowym zagadnieniem, które wzbudza duże zainteresowanie naukowców. Jest także źródłem nadziei dla chorych cierpiących na różne dolegliwości, którzy nie reagują na standardowe metody leczenia. W ostatnich latach, zwrócono uwagę na multipotencjalne komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej (ADSCs). Wyróżniają się one swoimi szczególnymi właściwościami proliferacyjnymi i sekrecyjnymi, a także szeroką dostępnością. Co więcej, łatwo je pozyskać oraz hodować in vitro.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki