ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Kilka słów o doktorze Wacławie Mayzlu i jego odkryciu

Wacław Mayzel uważany jest za pierwszego, który opisał podział mitotyczny w komórkach zwierzęcych (rogówka żaby, królika i kota). Swoje obserwacje opublikował w roku 1875 w czasopismach: Medycyna, czasopismo tygodniowe dla lekarzy (1875; 3(45), 409–412) oraz Centraltblatt f. die Med. Wissenschaften (1875, 50: 849–852). Skanowana praca W. Meyzla ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej jest przedstawiona po tym artykule.

Rola śródbłonka w trakcie rozwoju oraz dojrzewania tkanek i narządów

Śródbłonek przestał już być uważany jedynie za warstwę komórek oddzielającą światło naczynia od tkanek je otaczających. Zaczęto dostrzegać jego znaczenie w różnych procesach biologicznych. W pracy tej przedstawiono dwustronną zależność między naczyniami a otaczającymi je komórkami w rozwoju organizmu, tworzeniu się i dojrzewaniu różnych tkanek i organów.

Udział śródbłonka w formowaniu się naczyń

W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce stan wiedzy na temat funkcji śródbłonka oraz jego roli w formowaniu się naczyń zarówno w rozwoju zarodkowym, jak i w procesach regeneracyjnych i chorobowych późniejszego życia osobniczego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki