ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Celem pracy było przedstawienie zastosowania metod immunohistochemicznych w diagnostyce szpiku kostnego jako narzędzie do oceny pochodzenia zmian nowotworowych (w tym przerzutów). Badania były przeprowadzone na materiale pochodzącym od 39 pacjentów diagnozowanych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach 2002-2008. Średnia wieku pacjentów to 42 lata. Do osiągnięcia celu projektu, zastosowano metody peroksydazowe bazujące na protokole systemu Dako EnVision. W badanym materiale oznaczono następujące markery: CK AE1/AE3, CK7, CK20, GCDFP15, PSA, TTF1, THY, CEA, a także receptory ER i PgR. U 10 pacjentów (25,6%) nie wykryto przerzutów do szpiku kostnego. Nacieczenie szpiku kostnego stwierdzono w 29 przypadkach, co stanowi 74,4% całego badanego materiału. Wśród tych 29 przypadków było: 17 przypadków przerzutów raka piersi (58,6%), trzy przypadki przerzutów nowotworu pochodzenia gruczołowego (10,3%), trzy przypadki przerzutów raka niezróżnicowanego (10,3%) oraz po jednym przypadku (tj. 3,4%) przerzutów: raka jajnika, raka gruczołu krokowego, raka pęcherza moczowego, raka żołądka oraz nowotworu nienabłonkowego. Na podstawie naszych wyników można stwierdzić, że zastosowanie metod immunohistochemicznych w ocenie trepanobioptatów szpiku kostnego może mieć dużą wartość diagnostyczną. Zastosowanie odpowiedniego panelu przeciwciał, może mieć znaczący wpływ na rozpoznanie chorób hematologicznych, jak również niehematologicznych chorób nowotworowych zajmujących szpik kostny.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki