ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 

Artykuł jest sprawozdaniem z dwóch międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych kontroli cyklu komórkowego: 237 sympozjum Fundacji Novartis pt. „The Cell Cycle & Development, które odbyło się w Londynie w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2000 i konferencji im. Jaques'a Monod pt. „The Cell Division Cycle, in Honour of Yoshio Masui , która miała miejsce w Roscoff we Francji w maju.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki