ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rak i cykl komórkowy

W styczniu 2001 odbyła się w szwajcarskiej Lozannie konferencja naukowa zatytułowana "Rak i cykl komórkowy" - "Cancer & Cell Cycle" zorganizowana przez ISREC (Szwajcarski Instytut Badań Eksperymentalnych nad Rakiem). Ten artykuł przedstawia najciekawsze, zdaniem autora, doniesienia z tej konferencji. Dotyczą one nie tylko samej kontroli cyklu komórkowego, ważnego aspektu kontroli procesu nowotworzenia, ale również najnowszych osiągnięć w dziedzinie walki z rakiem.

Cykl komórkowy, dwie konferencje w 30-lecie badań

Artykuł jest sprawozdaniem z dwóch międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych kontroli cyklu komórkowego: 237 sympozjum Fundacji Novartis pt. „The Cell Cycle & Development, które odbyło się w Londynie w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2000 i konferencji im. Jaques'a Monod pt. „The Cell Division Cycle, in Honour of Yoshio Masui , która miała miejsce w Roscoff we Francji w maju.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki