ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Komórki macierzyste to komórki mające możliwość samoodnowy i różnicowania we wszystkie typy komórek budujących w pełni funkcjonalny narząd. Prawidłowe funkcjonowanie komórek macierzystych i progenitorowych jest podstawą wzrostu, różnicowania i regeneracji nabłonka wydzielniczego podczas powtarzających się cykli ciąży, laktacji i inwolucji. Izolacja i charakterystyka komórek macierzystych gruczołu sutkowego jest kluczowym elementem zrozumienia procesów rozwoju, prawidłowe- go funkcjonowania, jak również powstawania nowotworów sutka. Opracowano kilka metod identyfikacji i charakterystyki komórek macierzystych i progenitorowych. Występowanie komórek macierzystych w gruczole sutkowym potwierdzono wykorzystując zarówno metody analizy ultrastrukturalnej in situ, jak i powszechnie stosowane systemy funkcjonalnej charakterystyki in vitro i in vivo. Najczęściej wykorzystywanymi wskaźnikami komórek macierzystych gruczołu sutkowego są białka powierzchniowe, takie jak: receptory integrynowe, Sca-1, CD24 i brak receptorów hormonów steroidowych. Niestety dotychczas nie udało się zidentyfikować markera charakterystycznego tylko i wyłącznie dla komórek macierzystych. Identyfikacja specyficznych białek wskaźnikowych pozwoli na sporządzenie molekularnego portretu transkryptomicznego komórek macierzystych gruczołu sutkowego i ustalenie kluczowych genów zaangażowanych w proces jego prawidłowego rozwoju.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki