ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Sprawą o kluczowym znaczeniu dla właściwego i zdrowego funkcjonowania organizmu człowieka jest spożywanie w diecie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w odpowiednich proporcjach, czemu niestety nie sprzyjają współczesne zwyczaje żywieniowe. Na podstawie licznie zgromadzonych wyników badań, Crawford zdefiniował nową teorię ewolucji, która wnioskuje, że sprawczą i decydującą siłą w ewolucji jest obecność i dostępność właściwych substancji odżywczych w środowisku. Według tej teorii, kwasy omega-3 i omega-6 przyczyniły się do ukształtowania mózgu człowieka z całą jego złożonością i niezwykłością, nie mając innego odpowiednika. Jeżeli wszystkie dane dotyczące kluczowej roli kwasów nienasyconych omega-3 i omega-6, zamieszczone w licznych publikacjach naukowych i w badaniach populacyjnych, są prawdziwe, to można postawić wniosek, że zdrowie następnych generacji ludzi może być w sposób bardzo istotny uzależnione od właściwego żywienia matki przed i w czasie ciąży, oraz że kwasy omega-3 i omega-6, spożywane w proporcjach zrównoważonych, mogą odgrywać istotną rolę w tym procesie. Z tych powodów, dogłębne badania i wprowadzanie ich rezultatów do właściwego żywienia może mieć zasadnicze znaczenie dla zdrowia przyszłych pokoleń.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki