ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Współczesne sposoby pozyskiwania mięsa, na które rośnie globalne zapotrzebowanie, dalekie są od założeń zrównoważonego rozwoju, stwarzają zagrożenia epidemiologiczne, jak również środowiskowe, w tym także w kontekście stabilności klimatycznej, oraz budzą wątpliwości natury etycznej. W niniejszej pracy przybliżono najważniejsze technologiczne założenia pozaustrojowej produkcji mięsa jako realnej, zrównoważonej i bardziej bezpiecznej alternatywy. Omówiona została (i) charakterystyka komórek macierzystych stanowiących podstawę rozwoju całego procesu, (ii) prowadzenie współhodowli komórkowych, (iii) odtwarzanie fizjologicznych skurczy mięśni w warunkach in vitro, (iv) zastosowanie rusztowań 3D, (v) wykorzystywanie pożywek nie mających zwierzęcego pochodzenia, (vi) wdrożenie odpowiednio zaprojektowanych bioreaktorów przemysłowych oraz (vii) implementacja technik bioprintingu 3D. Dostępne współcześnie techniki in vitro pozwalają na uzyskanie mięsa zarówno zwierząt hodowlanych, jak i dzikich, a także produkcję mięsa dla zwierząt domowych – psów i kotów. Współczesny postęp naukowo-technologiczny, pilna potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa klimatycznego i żywnościowego, jak również rosnąca, zwłaszcza pośród osób młodych, świadomość ekologiczna, tworzą optymalne warunki dla rozwoju i komercjalizacji produktów pozaustrojowego mięsa.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki