ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Białka tworzące strukturę beczułki b występują w błonie zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych oraz w błonie zewnętrznej organelli pochodzenia endosymbiotycznego, tj. mitochondriów i chloroplastów, gdzie mogą pełnić różne funkcje. Mitochondrialne białka o strukturze beczułki b biorą udział w imporcie białka, transporcie metabolitów oraz w regulacji morfologii i dystrybucji mitochondriów. Białka te uznaje się także za istotny element ewolucji mitochondriów. Mechanizm wbudowywania białek tworzących strukturę beczułki b w błonę zewnętrzną mitochondriów i bakterii Gram-ujemnych został niedawno opisany. Co więcej, wykazano, iż uległ on utrwaleniu w toku ewolucji. W przypadku mitochondriów w procesie tym uczestniczy kompleks TOB/SAM (topogeneza białek zewnętrznej błony mitochondrialnej tworzących strukturę beczułki b/maszyneria sortowania i składania białek), tworzony przez trzy podstawowe białka: Tob55 (Sam50), Tob38 (Sam35) i Mas 37 (Sam37). Wyniki analizy filogenetycznej wskazują, iż białko Tob55 pochodzi od bakteryjnego białka Omp85, podczas gdy inne mitochondrialne białka o strukturze beczułki b nie mają homologów wśród białek bakteryjnych.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki