ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Metaloproteazy stanowią grupę co najmniej 25 zależnych od Zn2+ egzopeptydaz, których podstawową funkcją jest modulowanie środowiska zewnątrzkomórkowego przez proteolizę białkowych składników macierzy zewnątrzkomórkowej, receptorów błonowych i cytokin. Enzymy te syntetyzowane są w komórkach i w formie prekursorów uwalniane do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, gdzie ulegają aktywacji przez proteolityczne cięcie w rejonie propeptydu. Metaloproteazy są bardzo precyzyjnie regulowane na poziomie transkrypcji i translacji oraz przez specyficzne tkankowe inhibitory (tissue inhibitors of metalloproteinases; TIMPs). W warunkach fizjologicznych metaloproteazy regulują procesy związane z rozwojem oraz zapewniają homeostazę organizmu. Nadmierna aktywacja proteolizy zewnątrzkomórkowej obserwowana jest w szeregu ostrych i przewlekłych procesów patologicznych (ischemia, stwardnienie rozsiane, nowotwory). Poznanie mechanizmów regulujących aktywność metaloproteaz oraz ich interakcji ze specyficznymi inhibitorami, modulatorami i substratami może mieć nie tylko znaczenie poznawcze, ale także potencjalne znaczenie praktyczne dla opracowania postępowania terapeutycznego w niektórych stanach patologicznych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki