ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Praca przedstawia elementy odpornoci wrodzonej, jakimi są niedawno opisane naturalne komórki T 2 (nT 2 albo NHC), nuocyty, wrodzone komórki pomocnicze typu 2 (Ih2) i wielopotencjalne komórki progenitorowe typu 2 (komórki komórki MMPtype2), a także IL-36 oraz bardzo podobna do niej IL-37. Populacje tych komórek przyczyniają się do rozwoju odpowiedzi immunologicznej typu 2 oraz biorą udział w przebiegu procesów alergicznych i w obronie organizmu przed różnymi mikroorganizmami i pasożytami. Ich wspólną cechą jest brak na powierzchni markerów charakterystycznych dla limfocytów T i B, komórek NK, neutrofili, makrofagów i komórek dendrytycznych. Komórki te różnią się również lokalizacją oraz fenotypem, a także zakresem pełnionych funkcji. Natomiast IL-36 i IL-37 to inhibitory odporności wrodzonej, przede wszystkim dzięki hamowaniu produkcji cytokin.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki