ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Białka regulatorowe SOCS 1–7 (suppressors of cytokine signaling), CIS (cytokine-inducible SH2 protein) oraz inne cząsteczki wewnątrzkomórkowe, tj. JAKs kinazy tyrozynowe (Janus kinases), rodzina czynników transkrypcyjnych STATs (signal transducers and activators of transcription), biorące udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej, mogą wpływać na różnicowanie i proliferację komórek, zjawisko apoptozy, cykl komórkowy oraz wydzielanie cytokin i czynników wzrostu za pośrednictwem regulacji transkrypcji genów, determinujących przebieg tych procesów zarówno w komórkach nowotworowych, jak i komórkach krwi krążącej. Celem pracy jest przedstawienie najnowszej wiedzy dotyczącej znaczenia rodziny cząsteczek SOCS/CIS w regulacji tych zjawisk. W pracy przedstawiono charakterystykę rodziny białek regulatorowych SOCS/CIS oraz ich rolę w kaskadzie zjawisk prowadzących do aktywacji komórek immunokompetentnych, ich różnicowania, proliferacji, wydzielania cytokin oraz najważniejsze mechanizmy regulacji karcynogenezy i progresji procesu nowotworowego, jak również interakcje SOCS1–7 i CIS z białkami uczestniczącymi w regulacji aktywacji i proliferacji limfocytów T (ZAP70, Gfi-1, p27kip1) oraz onkogenezie (JAKs, STATs, p65, FAK, c-kit i IRS1/2). Wiedza na temat mechanizmów regulacyjnych, w których uczestniczy rodzina białek SOCS/CIS zarówno w komórkach nowotworowych, jak i komórkach krwi krążącej, może stanowić krok do pełniejszego zrozumienia interakcji wewnątrzkomórkowych z udziałem tych cząsteczek, poznanie procesów dominujących w przebiegu choroby nowotworowej oraz w przyszłości wprowadzenie nowych metod leczniczych (immunoterapia, nowe kryteria zakresu postępowania operacyjnego).
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki