ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Leptyna jest adipokiną, produkowaną przez tkankę tłuszczową, wykazującą plejotropowe działanie. Jej nadrzędną funkcją jest regulacja masy ciała oraz balansu energetycznego organizmu, poprzez oddziaływanie ze swoistym receptorem w podwzgórzu. Stężenie leptyny w surowicy silnie koreluje z masą całkowitej tkanki tłuszczowej organizmu i jest niemal 10-krotnie wyższe u osób otyłych niż u osób o prawidłowej masie ciała. Niniejszy przegląd literaturowy skupia się na roli leptyny w patogenezie nowotworów, których częstość występowania i rokowanie ściśle związane są z otyłością: raka gruczołu piersiowego, trzonu macicy u kobiet, raka prostaty u mężczyzn oraz raka jelita grubego u obu płci. Ponadto nieodłącznymi procesami towarzyszącymi progresji nowotworowej są angiogeneza i przejście epitelialno – mezenchymalne, których zapoczątkowanie i regulacja w istotny sposób związane są z aktywnością leptyny, co zostało ujęte również w prezentowanej pracy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki