ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Nabłonkowy rak jajnika (ang. EOC) jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów na świecie. Pomimo, że rak jajnika nie jest bardzo powszechną chorobą – wysoka śmiertelność i niespecyficzne objawy sprawiają, że nowotwor ten jest bezkonkurencyjnym i bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem w walce o życie kobiet. Główną przyczyną nieskutecznego leczenia raka jajnika jest rozwój oporności na chemioterapię w trakcie leczenia. Dodatkowym problemem jest późna diagnoza wynikająca z nieskutecznych narzędzi diagnostycznych oraz braku czułych i swoistych markerów, zwłaszcza we wczesnym stadium choroby. Krótkie niekodujące cząsteczki RNA, nazywane mikroRNA i opisane po raz pierwszy ponad 20 lat temu regulują ponad 50% genów kodujących białka odpowiedzialnych za prawie wszystkie procesy komórkowe. Bardzo interesujący wydaje się udział miRNA w procesie oporności na chemioterapię. miRNA to także nowy horyzont zarówno w diagnostyce, jak i monitorowaniu odpowiedzi na leczenie raka. Dostępne badania wykazały bardzo obiecujący potencjał mikroRNA jako wartościowego markera w diagnostyce, prognozowaniu i monitorowaniu odpowiedzi na chemioterapię. Co więcej, profil krążącego w osoczu miRNA odzwierciedla ten obserwowany w guzach, dzięki czemu miRNA mogą stanowić łatwo dostępne markery nowotworowe, w tym markery raka jajnika.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki