ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Dotychczasowa wiedza dotycząca wewnątrzkomórkowej organizacji różnego typu transkryptów oraz białek pochodzi głównie z badań wykorzystujących techniki in situ na utrwalonych komórkach. Metody te pokazują jednakże tylko statyczny obraz komórki w chwili jej utrwalenia. W ostatnich latach jednym z największych wyzwań bioobrazowania stało się opracowanie technik wyznakowania RNA i białek w żywej komórce. Wprowadzenie tych metod umożliwia bowiem nie tylko wizualizację makromolekuł w warunkach in vivo, lecz przede wszystkim pozwala badać ich dynamikę w żywej komórce. Specjalnie zaprojektowane sondy molekularne (ang. molecular beacon), system MS2 czy geny reporterowe stanowią idealne narzędzie do obserwacji dystrybucji i ruchów RNA i białek w żywych komórkach. Dodatkowych informacji na temat dynamiki badanych molekuł dostarczają techniki wypaleniowe. Niniejsza praca stanowi przegląd najważniejszych technik bioobrazowania stosowanych w żywych komórkach.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki