ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), szczególnie te obecne w szpiku kostnym, są naturalnym źródłem komórek kościotwórczych – osteoblastów. Dlatego też wiele innowacyjnych eksperymentalnych terapii tkanki kostnej zakłada wykorzystanie komórek MSC w regeneracji tkanki kostnej. Dostarczenie MSC do organizmu wymaga niejednokrotnie odpowiednich podłoży i rusztowań umożliwiających osiadanie oraz wnikanie komórek kościotwórczych oraz komórek wspomagających procesy kościotworzenia. Zapewniają to m.in. podłoża i rusztowania wzbogacone w krzem lub jego związki. Rola krzemu w procesach osteogenezy nie jest do końca poznana. Krzem, dostarczany do organizmu ludzkiego z pokarmem, wpływa pozytywnie na tkankę łączną, w tym m.in. na produkcję kolagenu w tkance kostnej i skórze, oraz stymuluje produkcję składników międzykomórkowej macierzy chrząstki. W pracy omówiono najnowsze doniesienia dotyczące wykorzystania krzemu oraz jego pochodnych w podłożach i rusztowaniach do hodowli komórek kościotwórczych, począwszy od bioaktywnej ceramiki oraz polimerów, kończąc na metalach i biomateriałach naturalnych. Przedstawiono najnowsze przykłady wykorzystania materiałów krzemowych pozytywnie wpływających na procesy osteogenezy in vitro.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki