ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Triterpenoidy są bardzo obszerną grupą związków i występują powszechnie w świecie roślin. Ze względu na cenne właściwości (owadobójcze, grzybobójcze, przeciwwirusowe i inne) coraz większe zainteresowanie budzi sprawna ich biosynteza w kulturach in vitro. W niniejszym artykule opisano przykłady biosyntezy fitoekdysteroidów, sapogenin steroidowych i pięciocyklicznych, przez komórki różnych roślin utrzymywanych w różnych typach kultury. Dotąd w odróżnicowanych komórkach in vitro, jeśli szlak biosyntezy fitoekdysteroidów zachodził w ogóle, otrzymywano niższą ich zawartość niż w tkankach in vivo, a tylko sporadycznie ilości tych związków w kulturze in vitro były większe (np. w kalusie uzyskanym z przedrośli paproci Pteridium aquilinum). Do biosyntezy digitoksyny konieczna była organogeneza, ale w przypadku innych sapogenin steroidowych – pochodnych diosgeniny, w tkance kalusowej bez oznak organogenezy obserwowano dużo większe ich ilości. Podobnie, różne wyniki otrzymano w przypadku biosyntezy sapogenin pięciocyklicznych in vitro w zależności od gatunku rośliny, rodzaju kultury, pożywki, stężenia w niej hormonów i składników pokarmowych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki