ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Akwaporyny to tetrameryczne białka, które tworzą kanały w wewnętrznych i zewnętrznych błonach komórkowych. Wspomagają one dyfuzję wody oraz drobnych nienaładowanych związków rozpuszczalnych pomiędzy komórkami jak i pomiędzy przedziałami subkomórkowymi. Ostatnie badania pokazały, że domniemana lokalizacja kanałów wodnych, według której klasyfikuje się akwaporyny roślinne, jest bardziej złożona i różni się od pierwotnie przyjmowanych opisów. Dla przykładu, wykazano lokalizację akwaporyny błony komórkowej (PIP) zarówno w błonie plazmatycznej jak i w błonie chloroplastowej komórek mezofilu liści tytoniu. Mechanizmy kontrolujące eksport akwaporyn z retikulum endoplazmatycznego, ich kierowanie do ostatecznej lokalizacji oraz endocytotyczne wycofywanie z błon komórkowych tworzą nowy model dla studiowania subkomórkowej dynamiki sortowania roślinnych białek błonowych. Wewnątrzkomórkowa lokalizacja akwaporyn jest w wysokim stopniu wrażliwa na stresy abiotyczne, a dane dotyczące stresu solnego świadczą o możliwości endocytotycznej recyklizacji tych białek.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki