FIND ARTICLE

Volume: 38
Issue: 4
Supplement:

Date of issue: 2011

- 652 pages: 629

Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARg) is one of the most intensively studied nuclear...

- 684 pages: 673

In recent years, the mechanisms of the origin and development of a flower, which is a characteristic...

- 711 pages: 685

Spermatogenesis is a very complex process that involves an array of cellular and biochemical events,...

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki