FIND ARTICLE

Volume: 32
Issue: 3
Supplement:

Date of issue: 2005

- 408 pages: 395

Extraocular muscles are characterized by excellent neuromuscular control (one axon inne- rvates about...

- 408 pages: 395

Extraocular muscles are characterized by excellent neuromuscular control (one axon inne- rvates about...

- 448 pages: 435

The article gives basic information on proteasome- and ubiquitin-dependent system of pro- tein...

- 462 pages: 449

In 1990s papers have been published suggesting the existence of an animal atrial natriuretic peptide (...

- 476 pages: 463

Plant TGases, still unclassified, are widespread in higher and lower plants, in several plant organs and...

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki