ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Komórki C tarczycy i ich rola

Należące do układu rozproszonych neuroektodermalnych komórek dokrewnych APUD, komórki przypęcherzykowe C odgrywają istotną i nie do końca jeszcze wyjaśnioną rolę w utrzymaniu homeostazy całego organizmu. Każdy rok przynosi coraz to nowsze doniesienia ukazujące złożoność ich struktury oraz funkcji. Komórki C posiadają receptory dla wielu hormonów i są źródłem licznych peptydów regulacyjnych o działaniu auto-, para- i endokrynnym. Niektóre z nich, między innymi kalcytonina oraz somatostatyna mają istotne znaczenie praktyczne i znalazły zastosowanie w leczneniu wielu schorzeń.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki