ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Przedmowa

Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk Suplement Postępów Biologii Komórki, który w naszym zamierzeniu jest pokłosiem Konferencji pt. Wyzwania Współczesnej Biologii Komórki. Konferencja ta związana była z Jubileuszem 80 Rocznicy urodzin Profesor dr hab. Marii J. Olszewskiej, czł. rzecz. PAN, emerytowanej Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnego naukowca i nauczyciela akademickiego, a także wieloletniego Redaktora Postępów Biologii Komórki. Organizatorem Konferencji był Komitet Cytobiologii PAN, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Andrzej K.

Lipotubuloidy – domeny cytoplazmy bogate w kule lipidowe oplecione systemem mikrotubul, aktywne w syntezie lipidów

Lipotubuloidy były dotychczas opisywane jedynie u śniedka (Ornithogalum umbellatum), ostatnio ich obecność stwierdzono również u hemantusa (Haemanthus albiflos). Są to domeny cytoplazmy, w których zgromadzona jest wielka liczba kul lipidowych oplecionych systemem mikrotubul. Mikrotubule te łączą ze sobą pojedyncze kule lipidowe, wskutek czego lipotubuloid porusza się w komórce jako jedno ciało. Jest ono otoczone na znacznej powierzchni tonoplastem, gdyż wpukla się w wakuolę komórki.

Zmiany ultrastruktury i rozmieszczenia plazmodesm a proces dyferencjacji na przykładzie anterydiostanów glonów z rodzaju Chara

Opisano zmiany struktury i rozmieszczenia plazmodesm podczas rozwoju anterydiostanów C. vulgaris i C. tomentosa od momentu utworzenia 24-komórkowego ich zawiązka do powstania dojrzałych spermatozoidów. Zmiany te związane są ze ściśle określonymi etapami dyferencjacji i mogą świadczyć o dostosowaniu struktury i funkcji plazmodesm w komunikacji międzykomórkowej do zmieniającej się sytuacji morfogenetycznej. Wysunięto przypuszczenie, że mechanizmy regulacji symplastycznej podczas rozwoju i funkcjonowania roślin mają charakter uniwersalny.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki