ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W cyklu życiowym owadów funkcjonowanie układu odpornościowego zmienia się w zależności od stadium rozwojowego. Ciągłe wahania aktywności układu odpornościowego związane są nie tylko z jego dojrzewaniem ale również odmiennym ryzykiem infekcji występującym w różnych fazach rozwoju danego owada. Ponadto na aktywność układu odpornościowego owadów duży wpływ wywierają zmieniające się warunki środowiskowe. Intensywność odpowiedzi komórkowej i humoralnej na infekcję jest zależna przede wszystkim od zmian temperatury, fotoperiodu oraz dostępności pokarmu. Skrajne wartości omawianych czynników, bądź ograniczona dostępność pokarmu najczęściej zmniejszają aktywność poszczególnych mechanizmów odpornościowych. Jednakże najnowsze badania wskazują, że omawiane czynniki stresowe mogą pozytywnie oddziaływać na funkcjonowanie układu odpornościowego owadów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki