ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
<p>Kaweole są podstawowymi strukturami błon komórkowych uczestniczącymi w transporcie wewnątrzkomórkowym, przekazywaniu sygnałów oraz utrzymaniu równowagi cholesterolu. Kaweolina 2 jest jednym z głównych białek uczestniczących w formowaniu kaweoli, jednak jej rola nie została jeszcze dobrze poznana. Praca stanowi przegląd aktualnej wiedzy na temat kaweoliny 2 oraz szeregu procesów w których odgrywa rolę &ndash; począwszy od regulowania aktywności proliferacyjnej komórek aż po przypuszczalny udział w procesie nowotworzenia. W ostatnich latach kaweolina-2 budzi zainteresowanie licznych zespołów badawczych i wydaje się być bardzo prawdopodobnym, że rola tego białka w utrzymaniu homeostazy na poziomie komórki jest znacznie większa niż sądzono w latach 90-tych. Niewykluczone jest, że posiada ona wiele funkcji przypisywanych pierwotnie kaweolinie 1. Z tego też powodu usystematyzowanie aktualnej wiedzy na temat kaweoliny 2 oraz jej roli w transporcie wewnątrzkomórkowym i procesach przekazywania sygnałów wydaje się być uzasadnione</p>

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki