ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Skóra tworzy metabolicznie aktywną barierę biologiczną oddzielającą organizm ssaków od środowiska zewnętrznego. Jej anatomiczne umiejscowienie i ciągła ekspozycja na zmieniające się bodźce środowiska zewnętrznego warunkują strukturalną i funkcjonalną różnorodność skóry. Systemem integrującym i koordynującym wieloczynnościową aktywność skóry jest system neuroendokrynny ogólnoustrojowy (nadrzędny) oraz funkcjonujący lokalnie. Wszystkie składniki kontrolujące aktywność osi podwzgórze-przysadka-gruczoł docelowy mają swoje odpowiedniki w skórze. Komórki skóry produkują miejscowo hormony, neuropeptydy, neurotransmitery i wraz ze skórnymi zakończeniami nerwowymi tworzą skórny system neuroendokrynny. System neuroendokrynny skóry obejmuje naskórkową jednostkę endokrynną oraz jednostkę endokrynną skóry właściwej, które grupują komórki mające zdolność syntezy hormonów zarówno w naskórku, jak i w skórze właściwej. System ten zachowuje i utrzymuje miejscową i ogólną homeostazę skóry, niezależnie od działania osi centralnej.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki