ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Gruczoł sutkowy jest narządem zbudowanym z sieci przewodów i kanalików mlekonośnych zakończonych pęcherzykami wydzielniczymi, które otacza zrąb tkanki mezenchymalnej. Pęcherzyki wydzielnicze składają się z komórek mioepitelialnych oraz komórek nabłonka gruczołu sutkowego wykazujących polaryzację szczytowo-podstawną i osiągających pełne, funkcjonalne zróżnicowanie dopiero w okresie laktogenezy. Dlatego też gruczoł sutkowy stanowi dobry model do badań nad procesami różnicowania komórek nabłonkowych. Opracowanie metod trójwymiarowych (3D) kultur komórkowych, opartych na hodowli komórek na tzw. zrekonstruowanej błonie podstawnej, komercyjnie dostępnej pod nazwą Matrigel dodatkowo umożliwiło badaczom lepsze odtworzenie warunków panujących in vivo i ogromny postęp w badaniach dotyczących procesów polaryzacji i różnicowania komórek. Niniejsza praca ma na celu podsumowanie wyników najnowszych badań, wykonanych z zastosowaniem hodowli 3D komórek nabłonka gruczołu sutkowego, które wskazują na zasadniczą rolę składników macierzy zewnątrzkomórkowej w regulacji procesów polaryzacji oraz różnicowania komórek nabłonkowych.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki