ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Białko UBC9 jest jedynym enzymem koniugującym E2 w potranslacyjnej modyfikacji białek, zwanej sumoilacją. Modyfikacja ta polega na przyłączeniu niewielkiego, podobnego do ubikwityny białka o nazwie SUMO. Badania ostatnich lat wskazują, że sumoilacja odgrywa ważną rolę w regulacji ekspresji genów i utrzymaniu stabilności genomowej zachodzącej z udziałem białka BRCA1. Analiza oddziaływań między białkami UBC9 i BRCA1 wykazała, że UBC9 bierze udział w transporcie jądrowym i wpływa na aktywność ligazy ubikwityny BRCA1. Ponadto, białko UBC9 wraz z białkiem BRCA1 odnajdywane jest w skupiskach jądrowych, w których odbywa się naprawa dwuniciowych pęknięć DNA. Co ciekawe, białko UBC9 oddziałuje z BRCA1 i moduluje jego aktywność nie tylko w kontekście reakcji sumoilacji, ale również niezależnie od tej modyfikacji. Doniesienia na temat interakcji białek UBC9 i BRCA1 rzucają nowe światło na złożony proces nowotworzenia.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki