ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
21
Date of issue: 
Podstawową wadą krwi pępowinowej jako źródła komórek do przeszczepienia, jest niewielka liczba komórek, zwykle poniżej 1 miliarda, co umożliwia wykonanie zabiegu jedynie u dzieci poniżej 30 kg, podczas gdy większość biorców ma większą masę ciała. Stąd pomysł jednoczesnego wykorzystania kilku jednostek krwi pępowinowej, które łącznie mają zapewnić dostateczną liczbę komórek do przeszczepienia dorosłemu biorcy. Najważniejsze jest to, że komórki odpornościowe obecne we krwi pępowinowej, jako komórki młode nie powinny być zdolne do wzajemnej reakcji przeciwko sobie. Takie reakcje są największym zagrożeniem powodzenia pomysłu i dlatego w pierwszej kolejności zbadaliśmy, czy wspólna hodowla komórek krwiotwórczych z dwóch różnych jednostek krwi pępowinowej wiąże się z ich interakcją wpływającą na liczbę generowanych kolonii krwiotwórczych. Badania takie nie wykazały obecności różnic, jeśli chodzi o wartości średnie, ale obserwowano również wyniki przeciwstawne, tj. zarówno zahamowanie, jak i stymulację w poszczególnych kombinacjach. Wykonaliśmy też próbę kliniczną u dorosłego mężczyzny z ostrą białaczką szpikową bez remisji, któremu przeszczepiliśmy komórki z dwóch różnych jednostek krwi pępowinowej. Uzyskaliśmy udokumentowane wszczepienie jednej spośród tych dwóch jednostek i normalizację liczby granulocytów. Ogółem wyniki te sugerują, że badana metoda lecznicza rokuje na przyszłe rutynowe zastosowanie u biorców, którzy nie mają ani spokrewnionego, ani niespokrewnionego dawcy szpiku.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki