ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Różnicowanie się komórek endometrium rozpoczyna się już w życiu płodowym w momencie gdy zostaje uruchomiona kaskada genów odpowiedzialna za determinację płci żeńskiej. Prawidłowy rozwój płci żeńskiej jest związany z genami AMH, ZFX, DAX oraz synergistycznym działaniem genów WNT, RSPO, FOXL-2. Sam cykl płciowy u różnych gatunków ssaków przebiega analogicznie. Jednakże różni się częstością występowania, co wiąże się z wydłużeniem fazy diestrus przechodzącą w anestrus. Pierwotne hodowle komórkowe prowadzone są w celu poznania procesów zachodzących w danych tkankach w warunkach jak najbardziej zbliżonych do stanów fizjologicznych. Próba odwzorowania warunków panujących w organizmie wiąże się z prowadzeniem niejednorodnej hodowli składającej się często z komórek nabłonka endometrium jak i komórek zrębu. W następstwie wymusza to umiejętność rozróżnienia tych komórek przy użyciu markerów jakimi są CK i VIM. Należą do nich też receptory powierzchniowe dla hormonów płciowych progesteronu i estrogenu, czy też poziomy hormonów kontrolujących cykl płciowy jakimi są LH i FSH. Pierwotne hodowle komórek endometrium pozwalają na zbadanie i poznanie procesów i czynników działających na komórki samego endometrium, ale też na poznanie i zrozumienie procesów związanych z cyklem rujowym, zapłodnieniem i utrzymaniem ciąży u ssaków.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki