ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Rola komunikacji symplastowej jako elementu systemu wymiany informacji między komórkami organizmu roślinnego w trakcie jego wzrostu i rozwoju została opisana na przykładzie embriogenezyArabidopsis thaliana. Badania ostatnich lat pokazały bowiem, że jednym z mechanizmów regulacji procesów rozwojowych są zmiany w przepuszczalności plazmodesm między komórkami zarodka. Analiza przemieszczania się znaczników fluorescencyjnych transportu symplastowego w trakcie embriogenezy wykazała czasowo-przestrzenną korelację między etapami rozwoju zarodkowego a powstawaniem domen i subdomen symplastowych w zarodku zygotycznym. Powyższe informacje zostały poprzedzone analizą stosowanej terminologii w badaniach komunikacji symplastowej. Podano również podstawowe definicje odnoszące się do tego zagadnienia oraz opisano właściwości i sposób zastosowania fluorochromów transportu symplastowego.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki