ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer:
Suplement: 16

Data wydania: 2001

- 170 strony: 159
Surowice człowieka, naczelnych i małp wąskonosych zawierają unikalne przeciwciała anty-Gal skierowane...
- 180 strony: 171
Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych prowadzone są badania wzajemnych zależności pomiędzy układem nerwowym...
- 182 strony: 181
Część trzecia: INTERAKCJA LIGAND-BIAŁKO W UKŁADACH TRANSPORTU WITAMIN
- 198 strony: 183
Białko, wiążące ryboflawinę z jaj kurzych, rozpuszczalne białko o funkcji transportowej, a zarazem...
- 212 strony: 199
Biosynteza tiaminy (witaminy B1) zachodzi w mikroorganizmach i roślinach. W początkowych fazach syntezy...
Suplement: 18

Data wydania: 2001

- 188 strony: 177
Jajnik ssaka zawiera tysiące oocytów zawartych w przedantralnych pęcherzykach jajnikowych. Ogromna...
- 200 strony: 189
Bardzo szerokie potencjalne możliwości zastosowania kriokonserwowanych oocytów w medycynie (leczenie...
- 202 strony: 201
Część druga: TRANSPLANTACJA KOMÓREK
- 204 strony: 203
Przeszczepianie komórek w terapii nowotworów
- 220 strony: 205
Chondrocyty wykazują ekspresję cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej klasy I i II oraz...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki