ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer:
Suplement: 16

Data wydania: 2001

- 170 strony: 159

Surowice człowieka, naczelnych i małp wąskonosych zawierają unikalne przeciwciała anty-Gal skierowane...

- 180 strony: 171

Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych prowadzone są badania wzajemnych zależności pomiędzy układem...

- 182 strony: 181

Część trzecia: INTERAKCJA LIGAND-BIAŁKO W UKŁADACH TRANSPORTU WITAMIN

- 198 strony: 183

Białko, wiążące ryboflawinę z jaj kurzych, rozpuszczalne białko o funkcji transportowej, a zarazem...

- 212 strony: 199

Biosynteza tiaminy (witaminy B1) zachodzi w mikroorganizmach i roślinach. W początkowych fazach syntezy...

Suplement: 18

Data wydania: 2001

- 188 strony: 177

Jajnik ssaka zawiera tysiące oocytów zawartych w przedantralnych pęcherzykach jajnikowych. Ogromna...

- 200 strony: 189

Bardzo szerokie potencjalne możliwości zastosowania kriokonserwowanych oocytów w medycynie (leczenie...

- 202 strony: 201

Część druga: TRANSPLANTACJA KOMÓREK

- 204 strony: 203

Przeszczepianie komórek w terapii nowotworów

- 220 strony: 205

Chondrocyty wykazują ekspresję cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej klasy I i II oraz...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki