ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola komórek dendrytycznych w odpowiedzi transplantacyjnej

Komórki dendrytyczne (DC) są najważniejszymi komórkami prezentującymi antygen (APC) limfocytom T. Stopień dojrzałości komórki DC ma kluczowe znaczenie dla rodzaju odpowiedzi limfocytów T. Niedojrzała komórka DC indukuje stan tolerancji, podczas gdy dojrzała komórka DC – pełną odpowiedź immunologiczną. Ma to ogromne znaczenie w transplantologii, a zwłaszcza w reakcjach odrzucania przeszczepu po transplantacjach narządu. Komórka DC dawcy prezentuje antygen w sposób bezpośredni, natomiast komórka DC biorcy drogą pośrednią.

Rola receptorów Toll-podobnych (TRL) w indukcji i regulacji

Receptory Toll-podobne (TLR) odgrywają podstawową rolę w indukcji odpowiedzi immunologicznej. Są one bogato reprezentowane w tych miejscach ustroju, które stanowią potencjalne wrota infekcji. W lokalizacjach tych receptory TLR, obecne głównie na komórkach prezentujących antygen (APC) oraz niektórych komórkach nieimmunologicznych, głównie nabłonkowych, są w stanie rozpoznać wzorce molekularne (PAMP) wnikających patogenów i zainicjować lokalną odpowiedź obronną. TLR stanowią więc ważny składnik odpowiedzi nieswoistej.

Rola apoptozy w odpowiedzi na przeszczep allogeniczny: tolerancja i odrzucanie przeszczepu

Badania ostatnich kilku lat dowodzą, że apoptoza odgrywa istotną rolę nie tylko w odrzucaniu przeszczepu, ale także w indukcji tolerancji transplantacyjnej. Apoptoza – programowana śmierć komórek jest aktywnym procesem dotyczącym zbędnych bądź nieprawidłowych komórek. W odpowiedzi na przeszczep allogeniczny szczególne znaczenie mają dwa mechanizmy: AICD – śmierć komórek indukowana aktywacją, związana z połączeniem Fas/FasL oraz PCD – pasywna śmierć komórek powodowana niedoborem cytokin. Odrzucanie przeszczepu zachodzi ze względu na różnice genetyczne pomiędzy dawcą a biorcą.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki