ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 32
Numer:
Suplement: 23

Data wydania: 2005

- 26 strony: 11

Strategie terapeutyczne polegające na wykorzystaniu w klinice komórek macierzystych rozbudziły wielkie...

- 40 strony: 27

Spełnienie wizji terapii wielu nieuleczalnych chorób przez wykorzystanie stale proliferujących i...

- 54 strony: 41

Zarodkowe komórki macierzyste (ZKM) są obiecującym przedmiotem badań dla współczesnej nauki. Dzięki...

- 58 strony: 55

Wobec zastrzeżeń etyczno-moralnych dotyczących stosowania w celach terapeutycznych zarodkowych komórek...

- 78 strony: 59

Wyniki naszych ostatnich badań, w których posłużyliśmy się strategią tzw. izolacji chemotaktycznej do...

- 88 strony: 79

Choroby układu sercowo-naczyniowego mają szeroki zasięg społeczny, są pierwszą przyczyną zgonów chorych...

- 104 strony: 89

Moralne kontrowersje wokół badań nad komórkami macierzystymi

- 124 strony: 105

Trzy stanowiska w sprawie klonowania ludzkich zarodków

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki