ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 30
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2003

- 8 strony: 3

This article is devoted to the scientific achievements of Professor Miroslaw Mossakowski, who died a...

- 30 strony: 9

Białka STAT (ang. signal transducers and activators of transcription) należą do grupy białek biorących...

- 46 strony: 31

Cykliczny GMP jest jednym z kluczowych wtórnych przekaźników, funkcjonującym w wielu szlakach...

- 60 strony: 47

Komórki gwiaździste wątroby (synonimy: lipocyty, komórki perisinusoidalne wątroby, komórki gromadzące...

- 74 strony: 61

Komórki gwiaździste wątroby odgrywają kluczową rolę w rozwoju zwłóknienia wątroby, procesu...

- 86 strony: 75

Wyciszanie RNA jest procesem, w którym dochodzi do degradacji w komórkach roślin (oraz innych organizmów...

- 112 strony: 87

Niektóre mono- i disacharydy pełnią w komórce funkcję cząsteczek sygnałowych regulujących ekspresję...

- 128 strony: 113

TRAIL (TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand) jest nowo odkrytą cytokiną zdolną indukować apoptozę w...

- 152 strony: 129

Apoptoza albo śmierć programowana stanowi fizjologiczny proces odpowiedzialny za prawidłowy rozwój i...

- 166 strony: 153

Receptory płytkowe dla nukleotydu ADP odgrywają kluczową rolę w formowaniu skrzepu i patogenezie...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki