ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 50
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2023

- 18 strony: 3
Ze względu na skalę wystąpienia, różnorodność przebiegu choroby oraz atakowanych przez wirusa SARS-CoV-2...
- 26 strony: 19
Receptor androgenowy po związaniu z ligandem pełni rolę czynnika transkrypcyjnego, który w ostatecznym...
- 48 strony: 27
Od czasu odkrycia pierwszego miRNA zidentyfikowano tysiące cząsteczek tego typu,również w organizmie...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki