ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer:
Suplement: 18

Data wydania: 2001

- 56 strony: 47
W artykule przedstawiono wyniki własnych badań dotyczące sekrecji immunoreaktywnej b-endorfiny in vitro...
- 68 strony: 57
Prolaktyna reguluje wiele różnorodnych procesów biologicznych zachodzących w jajniku i macicy. Poszczególne...
- 76 strony: 69
Praca zawiera podsumowanie oryginalnych badań nad rolą katecholamin w czynności wydzielniczej ciałka...
- 88 strony: 77
Leptyna – produkt genu otyłości została odkryta w 1994 roku. Jest syntetyzowana głównie w białej tkance...
- 94 strony: 89
Rolę receptorów A kwasu g-aminomasłowego (GABAA) w neuralnej regulacji uwalniania gonadoliberyny (GnRH) w...
- 100 strony: 95
W okresie dojrzałości płciowej błona śluzowa macicy ulega cyklicznym zmianom morfologicznie określanym jako...
Suplement: 16

Data wydania: 2001

- 62 strony: 61
Część druga: MOLEKULARNE PODSTAWY INŻYNIERII KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ
- 80 strony: 63
W pracy przedstawiono reakcje różnych typów komórek na rzeźbę podłoża i jego właściwości chemiczne oraz...
- 96 strony: 81
W artykule omówiono wybrane metody służące do badań zdolności komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów...
- 110 strony: 97
Umiejętność uzyskania masowych hodowli z niewielkich wycinków tkanek ludzkich i modyfikowania ich...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki