FIND ARTICLE

Volume: 29
Issue: 4
Supplement:

Date of issue: 2002

- 554 pages: 533

Katalizujšcymi are enzymes cyclooxygenase metabolism of phospholipids of the cell membrane to the...

- 578 pages: 555

Discovered in 1897, aspirin (acetylsalicylic acid) was the most important and most widely used anti-...

- 594 pages: 579

Interest potencjalnš rols of compounds of vanadium in human therapy stems from interesujšcych and...

- 612 pages: 595

The diversity of plant defense mechanisms against abiotic stressors allows them to adapt to adverse...

- 626 pages: 613

Tlenek azotu NO, znany przekaźnik sygnałów komórkowych u ssaków odgrywa nie mniejszš rolę w procesach...

- 636 pages: 627

Plasmodesmata? cytoplasmic channels łšczšce cells? jednš constitute a feature of the construction...

- 656 pages: 637

The interest in the influence of drugs on the immune system , with special attention to opiates ,...

- 662 pages: 657

Hemolytic anemia in mice przypominajš hereditary defects in humans. These defects umożliwiajš analyze...

- 672 pages: 663

In recent years there has been extensive experimental evidence indicating that the nuclear expression of...

pages: 673

The brain was considered an immunologically privileged organ. This view is undermined, inter alia,...

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki